Vandut de petruta
Adaugat in 12 Jun 2019 la ora 14:06
Bucuresti, Sector 4

Servicii de coaching si team building

Beneficiar privat: SOCIAL COM SRL, Municipiul Oltenita, România, Str. 22 DECEMBRIE nr. 36, judetul Calarasi, COSTACHE FLOREA – administrator, tel. 0747849574, e-mail: , achiziționează pentru proiectul “Inteprinderi competitive si dinamice pentru Romania viitorului” cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, servicii de coaching si team building.CPV – 79998000-6 servicii de consiliere profesionala (coaching).achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „Inteprinderi competitive si dinamice pentru Romania viitorului”, Cod proiect 117582, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), prin PROCEDURA COMPETITIVA conf.Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1.284/2016 Prin încheierea unui contract de prestări servicii între Beneficiar şi un singur operator economic.Durata contractului de la data semnanii contractului pana la finalizarea implementarii proiectului (14 august 2019)
Valoarea maximă estimată pentru această procedură de achiziţie: 120.000,00 lei fara TVA fara posbilitatea de ajustare a pretului contractului. Specificatiile tehnice ale serviciilor de coaching si team building din Regiunile: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest, sunt publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro la sectiunea “Achizitii beneficiari private”.Criteriul de atribuire: In vederea respectarii principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii, Achizitorul va alege oferta cu cele mai multe avantaje tehnice si financiare pentru realizarea scopului proiectului. Se vor evalua si compara conditiile tehnice si financiare ale ofertelor in functie de factorii de evaluare ai ofertelor.Documentatia se poate obtine prin descarcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”.Alte informații, solicitari sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la: , persoană de contact Geib Martha Elena, Coordonator programe formare de luni până vineri între orele 09-16.
Număr zile pt solicitari clarificări: 4 (înainte de data limită de depunere a ofertelor)
Toate răspunsurile vor fi publicate pe website-ul https://scsocialcomsrl.webs.com/proiecte și pe website-ul fonduri-ue.ro, secțiunea Achizitii Privați, intr-o perioada care nu depaseste, doua zile lucratoare, dar nu mai tarziu de deschiderea ofertelor. Ofertantii au obligatia de a verifica pe site-ul www.fonduri-ue publicarea eventualelor clarificari. Ofertele vor fi transmise prin poștă/curier, direct depuse la adresa - SOCIAL COM SRL -Buc Str. Suhaia, nr. 48, sector 5.Data depunere oferte.24.06.2019, ORA 12:00.